Güvencemiz

Müşterilerimizin güvenini, en büyük güvencemiz olarak görüyoruz

Güvencemiz

Müşterilerimizin güvenini, en büyük güvencemiz olarak görüyoruz

Değer Yaratıyoruz

Hissedarlarımız için değer yaratıyoruz.

Güvencemiz

Müşterilerimizin güvenini, en büyük güvencemiz olarak görüyoruz

Güvencemiz

Müşterilerimizin güvenini, en büyük güvencemiz olarak görüyoruz

Kojenerasyon Tesisi

Kojenerasyon Santrali
Günümüzde enerjinin dışa bağımlılıktan kurtarılması ve üretim maliyetinin düşürülmesi çok büyük önem kazanmıştır. Bu bilinçle Bilici Grup, 2007 yılında aldığı otoprodüktör lisansıyla, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan boya-terbiye tesisi bünyesinde 2 MW elektrik üretim gücüne sahip Kojenerasyon Santrali kurmuştur. Bu santralle, toplamda 4 MW kurulu güce sahip grup şirketlerinin (iplik büküm, boya-terbiye, dokuma, vb.) elektrik ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Kojenerasyon santralindeki atık baca gazı ısısından faydalanılarak, buhar ve sıcak su elde edilmektedir
Kojenerasyon Santrali’ndeki atık baca gazı ısısından faydalanılarak buhar ve sıcak su da elde edilmektedir. Atık ısısından elde edilen buhar ve sıcak suyun tamamı dokuma ve boya-terbiye işletmelerinde değerlendirilerek büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanmaktadır.